Allahü Teala’ya Hamdin Yüksek Değeri

Allahü Teala’ya Hamdin Yüksek Değeri

ABONE OL
25 Aralık 2022 22:24
Allahü Teala’ya Hamdin Yüksek Değeri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Hamd, samimi olarak tazim ve sena (yüceltme ve medih) için söylenen sözdür. 
Elhamdülillah, “Tazim ve senaya dair her türlü güzel söz, ezelden ebede Allahü Teala’ya mahsustur, ona layıktır.” demektir. Ezelden ebede bütün hamdlere: Arş-ı Ala meleklerinin, Kürsi’nin, göklerin, yerin tabakalarının ve sakinlerinin hamdleri dahildir. Yine Adem aleyhisselamdan Peygamberimiz (s.a.v.)’e kadar geçen peygamberlerin, evliyanın ve bütün diğer yaratılmışların hamdleri de dahildir. 
Şimdi bu mana düşünülerek “Elhamdülillâh” denilirse Allahü Teala’ya nihayetsiz hamd edilmiş olur.
Akıl sahibi her Müslüman’ın, üzerindeki sonsuz ilahi nimetleri düşünerek nimetlerin artmasına vesile olan hamd ile Cenab-ı Hakk’ın ulûhiyet hakkını, gücü yettiğince eda etmeğe çalışması vacibdir.
İmanın lezzetini kalbinde bulabilmek için daima lisanını Allah’a hamd etmeye alıştırmalıdır. Hususiyle muvaffak olduğu her hayırlı işin evvelinde ve sonunda hamd etmelidir. Nitekim Tefsir-i Kebir’de şöyle geçer: 
“Hazret-i Adem Safiyyullah’ın (a.s.) mübarek ruhu, Cesed-i şeriflerine üflendiğinde, ruh göbeğine ulaşınca aksırdı ve “Elhamdülillâhi Rabbi’l-alemin” dedi. Müminler de cennete girdiklerinde Cenâb-ı Hakk’ı tesbih ederler ve dualarının sonuda “Elhamdülillahi Rabbil-alemin” derler. Bu sebepten Allahü Teala’nın nimetlerinin önünde de sonunda da hamd etmek esastır.” 
Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: “Allahü Teala kuluna bir nimet verdiğinde o kul “Elhamdülillah” derse Allahü Teala da şöyle buyurur: “Şu kuluma bakınız, ona verdiğim az bir nimete, ahirette mükafatını ebediyyen alacağı (hamd) ile karşılık verdi.”
“Elhamdülillah” arapça olarak sekiz harfdir. Cennetler’in sekiz kapısı vardır. Bir kimse ihlas ile bu sekiz harfi söylese, yani ‘Elhamdülillah’ dese Cennet’in sekiz kapısından girmeye layık olur. (Şerh-i Dürr-i Yekta) 

En az 10 karakter gerekli